Casemanagement

Wat is de case manager bij ziekteverzuim?

De casemanager is iemand die door de werkgever is aangewezen om het ziekteproces te begeleiden, aantekeningen bij te houden en de werknemer bij te staan tijdens zijn verzuim. Het aanwijzen van een casemanager is verplicht.

 

Wat doet de casemanager?

De casemanager begeleidt de arbeidsongeschikte  medewerker, zoekt naar oplossingen bij het ontstaan van beperkingen en knelpunten. Tevens worden mogelijkheden in kaart gebracht. De case manager is eerste aanspreekpartner voor vragen en problemen bij ziekte. De case manager houdt met aantekeningen het dossier bij. Dit kan beginnen vanaf de eerste ziektedag. De casemanager geeft voorlichting over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid, en organiseert trajecten om het WIA te voorkomen, zoals de "spoor 2 trajecten". Spoor 2 trajecten zijn reïntegratietrajecten naar ander werk als blijkt dat de oorspronkelijke functie mogelijk niet meer uitgevoerd kan worden.

Ook kan het zijn dat de casemanager en werknemer samen een interventietraject aan willen gaan om de arbeidsgeschiktheid te bevorderen. Dan zal de casemanager dit traject organiseren. De case manager gaat ook het gesprek met het UWV aan als een reïntegratieverslag wordt ingediend.

 

Kan een medewerker de casemanager zelf kiezen?

Nee, de werkgever wijst de casemanager aan. Grote organisaties hebben vaak een eigen casemanager in dienst. Kleinere organisaties besteden het vaak uit. Bij sommige organisaties wordt meestal de leidinggevende als casemanager aangewezen; adequate kennis (omtrent wetgeving) en vaardigheden zijn echter belangrijk om het verzuim (en dus de kosten) te verminderen.

 

Waarom moet het casemanagement worden bijgehouden?

Het casemanagement moet worden bijgehouden as gevolg van wet- en regelgeving om WIA of WAO te voorkomen. Het heeft te maken met de wettelijk verplichting om alles gedurende het ziekteproces vast te leggen. Het uitgangspunt van de regelgeving is dat werkgever, werknemer en arbodienst alles moeten doen om WIA te voorkomen en dat er dan ook precies kan worden nagegaan waar het fout is gegaan als nog iemand in de WIA dreigt te komen.

 

Wat zijn de consequenties als het casemanagement niet goed wordt uitgevoerd?

Als een medewerker in de WIA dreigt te komen, dan zal het UWV het reïntegratieverslag gaan toetsen. Als het verslag niet compleet is, dan zal de case manager daarop worden aangesproken. Hij was tenslotte de aangewezen persoon om te helpen alle documentatie bij te houden en de werknemer te assisteren dat alle gegevens correct worden aangeleverd. Voorts zal het UWV het reïntegratieverslag inhoudelijk toetsen. De casemanager zal worden verzocht uit te leggen welke maatregelen ter voorkoming van WIA zijn genomen. Het UWV is daar heel streng in.

 

Kunnen organisaties het casemanagement beter zelf doen of uitbesteden?

Van belang is dat de casemanager ervaring hiermee heeft en deze verder kan uitbreiden. Grote organisaties met meerdere honderden medewerkers personeel kunnen bij voorbeeld hun eigen case manager aannemen die rechtstreeks onder de afdeling personeelszaken werkt. Dat werkt goed omdat er voldoende ervaring wordt opgebouwd. Wij zien ook wel eens dat kleinere organisaties of leidinggevenden van enkele medewerkers het casemanagement zelf willen doen. Er is echter soms vrijwel geen ervaring hiermee opgebouwd.

 

 

 
LOCATIES
Goes
0113 - 272360
 
 
sluiten

Westsingel 90C
4461 DN Goes

Postbus 462
4460 AW Goes

Tel. 0113 - 272360
Fax: 0113 - 272361

Routebeschrijving

 
Pand Goes
Bergen op Zoom
0164 - 248155
 
 
sluiten

Stationsstraat 15
4611 CA Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 248155

Routebeschrijving

Pand Bergen op Zoom
Rotterdam
0104 - 822444
 
 
sluiten

Topsportcentrum Rotterdam, Fysiotherapie Spanjersberg

Van Zandvlietplein 20 (naast De Kuip)
3077 AA Rotterdam

Tel. 0104 - 822444

Routebeschrijving

Pand Rotterdam
Terneuzen
0115 - 621804
 
 
sluiten

Mr. F.J. Haarmanweg 16-c
4538 AR Terneuzen

Tel. 0115 - 621804

Routebeschrijving

Pand Terneuzen
Vlissingen
0113 - 272360
 
sluiten

Praktijkcentrum Jasperse

Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Tel. 0113 - 272360

Routebeschrijving

Pand Vlissingen
kaart Goes Vlissingen Terneuzen Bergen op Zoom Rotterdam