Re-integratie

Soms kan het voeren van re-integratie gesprekken lastig zijn. Dit kan velerlei oorzaken hebben zoals:

- Hoe vertaal ik het advies van de bedrijfsarts naar concrete inzet in werk?

- Wat kan mijn medewerker wel en niet aan?

- Vraag is te veel van mijn medewerker of moet ik hem juist afremmen?

- Wat moet ik vastleggen?

- Mijn medewerker en ikzelf hebben wel gesprekken maar komen niet tot afspraken. Er is onduidelijkheid over wat wel en niet kan. Hoe moeten we dit aanpakken?

 

In bovenstaande, maar daarnaast nog vele andere situaties kunnen onze casemanagers u adviseren, of weten zij waar het mogelijk antwoord op uw vragen te vinden is.

Meestal zal in telefonisch overleg een advies gegeven kunnen worden, maar indien nodig komen zij naar u toe.

 

Demedicaliseren

Het komt voor dat een situatie op de werkvloer of bij de werknemer thuis leidt tot verzuim.

Ook kan het zijn dat functioneringsproblemen en legitiem verzuim door elkaar lopen en de re-integratie vertroebelen.

Onze casemanagers zijn getraind in het herkennen van deze lastige situaties.

Onze casemanagers kunnen adviseren en ondersteunen bij het ontrafelen van deze ingewikkelde situaties.

Het benoemen van factoren die spelen en welke acties ingezet kunnen of moeten worden en welke afspraken tussen werkgever en werknemer daarbij zouden kunnen horen.

Het niet tijdig onderkennen van niet-medische factoren die het verzuim beïnvloeden en hier adequaat op anticiperen leidt tot onnodige kosten door langdurig verzuim, het risico op het ontstaan van een verstoorde arbeidsverhouding en daardoor een moeizame re-integratie.

 

Interventies

Om de re-integratie voorspoedig te laten verlopen, kan het nodig zijn een interventie in te zetten. Dit kan naar aanleiding van vragen die u zelf heeft, maar ook naar aanleiding van het advies van de bedrijfsarts.

Hierbij valt te denken aan een begeleiding door een psycholoog, fysiotherapie, maatschappelijk werk, arbeidsdeskundig advies, ergonomisch advies, re-integratie 2e spoor of het aanvragen van een deskundigen oordeel.

Onze casemanagers kunnen al dit soort interventies in overleg met u snel en efficiënt verzorgen.

 

Pro-actief

Onze casemanagers zullen alle verzuim casuïstiek binnen uw bedrijf actief volgen.

Wanneer u door de hectiek in uw dagelijkse activiteiten zaken over het hoofd ziet ten aanzien van de re-integratie zal de casemanager contact met u opnemen om af stemmen of, en wanneer de vereiste stappen gezet kunnen worden. Ook zal de casemanager met u overleggen indien deze van mening is dat een interventie nodig is of specifieke vraag aan de bedrijfsarts gesteld moet worden voor een goed verder verloop van de re-integratie.

Hierdoor kunt u er gerust op zijn dat tijdig de juiste stappen gezet worden, ook als uw aandacht even door andere zaken in beslag genomen worden.

 

Gesprekken

Tijdens de re-integratie dienen tussen werkgever en werknemer regelmatig evaluatie gesprekken gevoerd te worden. Hierin wordt besproken hoe het herstel vordert en hoe re-integratie vorm gegeven kan worden.

Er zijn talloze situaties denkbaar waardoor deze gesprekken als moeilijk ervaren worden, of waardoor het gewenst is dat er een onafhankelijk persoon bij aanwezig is.

Voor deze ondersteuning kunnen onze casemanagers aanschuiven bij gesprekken en in de gesprekken adviseren.

Uw eigen casemanager kent het bedrijf, kent de verzuimhistorie van uw medewerker en weet wat er speelt. Tevens kan de casemanager als onafhankelijk persoon in gesprekken eventuele “ruis” in de gesprekken benoemen en helpen om deze weg te nemen.

 

 

 
LOCATIES
Goes
0113 - 272360
 
 
sluiten

Westsingel 90C
4461 DN Goes

Postbus 462
4460 AW Goes

Tel. 0113 - 272360
Fax: 0113 - 272361

Routebeschrijving

 
Pand Goes
Bergen op Zoom
0164 - 248155
 
 
sluiten

Stationsstraat 15
4611 CA Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 248155

Routebeschrijving

Pand Bergen op Zoom
Rotterdam
0104 - 822444
 
 
sluiten

Topsportcentrum Rotterdam, Fysiotherapie Spanjersberg

Van Zandvlietplein 20 (naast De Kuip)
3077 AA Rotterdam

Tel. 0104 - 822444

Routebeschrijving

Pand Rotterdam
Terneuzen
0115 - 621804
 
 
sluiten

Mr. F.J. Haarmanweg 16-c
4538 AR Terneuzen

Tel. 0115 - 621804

Routebeschrijving

Pand Terneuzen
Vlissingen
0113 - 272360
 
sluiten

Praktijkcentrum Jasperse

Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Tel. 0113 - 272360

Routebeschrijving

Pand Vlissingen
kaart Goes Vlissingen Terneuzen Bergen op Zoom Rotterdam